Ayyappa Temple | RK Puram | New Delhi

Administration

DESIGNATIONNAMEPHONE
PresidentShri. Ajith Kumar K.9811302360
Vice PresidentsShri. R.K. Menon
Shri. Swarabji B
9811049757
9868306655
SecretaryShri. Jayakumar .T9868107878
Jt.SecretaryShri. K. Raman26185321, 9818299641
TreasurerShri. Muraleedharan Pillai011 35713723 (R), 9873559404

Managing Committee Members

NAMEPHONE
Shri K. P. Menon9811064743
Shri K. P. S. Narayanan9811066919
Shri Babu Panicker9899911011
Shri K.Chandrasekharan Nair9899110414
Shri Ravi Nair9818364188
Shri.Vijayan Nair.R9910497920 ,9582817127
Shri.K. Gopakumar9868941617
Shri N. G. Pillai9810060286
Shri P M Murali Dharen9810912270
Shri C.P.Rajendra Prasad8826415750
Shri. K.S. Suresh Kumar9999478942
Shri Sunil Kumar9868899115
Shri. Santhosh Kumar K.V.9891995128
Shri Jayaprakash.N9810150226
Shri Udaya Kumar B9811904887

Panel Members

NAMEPHONE
Shri. Ajay Kumar. K. Nair9971336280
Shri. B. Radhakrishnan Nair9811144001,9999102102

Internal Auditors

NAMEPHONE
Shri.M R Nair9810678282
Shri.Pradeep Damodaram K9717956919